Fler konstverk / Some More Artworks

Björn Ring

IIlustration (blyerts) / Illustration (graphite)

IIlustration (blyerts) / Illustration (graphite)

Altarskåp (stål, trä och oljefärg) / Altarpiece (steel, wood and oil)

Bokomslag / Book Cover

Skulptur (stål) / Skulpture (steel)

Experimentell live-konst på scen...piano, pensel, trumpet.../ Experimental live art on stage...piano, brush, trumpet...

Trio Con Fuse genomför konserter i kulturhus, konsertsalar, gallerier och på privata tillställningar / Trio Con Fuse conducts concerts in cultural centers, concert halls, galleries and private shows.

Copyright 2012 © All Rights Reserved